ใช้ตู้เย็นยังไงให้อึดเป็น 10 ปี!

ตั้งตู้เย็นให้ถูกต้องเพื่อความคงทน

ระวัง ! สายไฟชำรุด

อันตราย ! เสียบปลั๊กรวมกันในเต้าเดียว

ไฟดับปุ๊บ รีบถอดปลั๊กทันที

ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม

ใช้ตู้เย็นยังไงให้อึดเป็น 10 ปี!

ห้ามเลย! ของร้อนเอาเข้าตู้เย็น

ห้ามเก็บสิ่งอันตรายดังนี้

ใช้ตู้เย็นยังไงให้อึดเป็น 10 ปี!

อย่าเปิดตู้เย็นทิ้งไว้นะ

เบียร์ น้ำอัดลม ห้ามแช่แข็ง

ใช้ตู้เย็นยังไงให้อึดเป็น 10 ปี!

หมั่นทำความสะอาดตู้เย็นเป็นประจำ

ห้ามใช้มีดงัดแงะน้ำแข็งในตู้เย็น

ตรวจสอบการรั่วไหลของตู้เย็น